Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ejere af private udlejningsejendomme kan ansøge om kommunalt byfornyelsestilskud. Når du som udførende entreprenør indgår aftale med bygherre om renoveringen af en ejendom, kan der derfor være tale om et byfornyelsesprojekt med kommunalt tilskud.

For at sikre den offentlige investering i byfornyelsen, omfattes større byfornyelsesprojekter af BvB's forsikring. Forsikringen dækker bygherres udgifter til udbedring af byggeskader, der måtte opstå i de byfornyede bygningsdele.

 

Vi stiller vores viden til rådighed for dig
Som forsikringsselskab er vores umiddelbare opgave at vurdere det udførte arbejde, når et byfornyelsesprojekt er afsluttet og stille bygherre dækning ved eventuelle opståede byggeskader. Men vi er også mere end et forsikringsselskab. I 25 år har vi opsamlet, bearbejdet, udviklet og formidlet vores viden om god byggeteknik til byggebranchen.

Vores overordnede ambition er at højne det faglige standard blandt danske håndværkere og reducere antallet af svigt og skader i byggeriet mest muligt. For dig som entreprenør stiller vi derfor vores byggetekniske viden til rådighed, så du kan udføre renoveringsopgaver af høj kvalitet.Senest ændret den: 10-05-2019 14:12
new bg
Ny Kongensgade 15  /  1472 København K  /  Tlf: 82 32 24 00  /  bvb@bvb.dk
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 82 32 24 00
bvb@bvb.dk