Uddannelserne bygger fremtiden

Elever fra UCL til foredrag

I BvB samarbejder vi løbende med landets byggetekniske uddannelsesinstitutioner. Det gør vi, fordi vi tror på, at den viden og tænkning, som byggeriet har behov for, i høj grad må komme fra de nyuddannede fra blandt andet erhvervsskolerne og konstruktøruddannelserne.

Gennem samarbejder, projekter, oplæg og udstillinger deler vi vores viden om relevante temaer og problematikker. Vores ønske er at bidrage værdifuldt til undervisningen og de studerendes færdigheder og herigennem højne kvaliteten i byggeriet.

Foredrag for elever på UCl Erhvervsakademi og professionshøjskole