Byfornyelsen skal kvalitetssikres

Det er en krav, at alle byfornyelsesprojekter, der er omfattet af BvB's forsikring, skal kvalitetssikres.

Der er metodefrihed hvad angår selve udformningen af kvalitetssikringen. Alligevel er det afgørende, at det af materialet tydeligt fremgår, hvilke beslutninger, der er foretaget undervejs – fx for valg og ændringer af løsninger og materialer – og hvordan du som rådgiver har udført løbende kontrol og tilsyn med byggeriet.

Hent BvB's guide - logbog til systematisk kvalitetssikring

Hent dokumenter til logbogen

Som rådgiver på et byfornyelsesprojekt er det dit ansvar at sikre tilstrækkelig dokumentation af det samlede projekt. Når byfornyelsen er afsluttet, skal du sende en digital kopi af alt projektmateriale og kvalitetssikringsmateriale til det eftersynsfirma, der udfører BvB's 1-års eftersyn. Eftersynsfirmaet vil senere sende materialet videre til os, så vi kan opbevare det i forsikringsperioden.

Kvalitetssikring er ejendommens patientjournal