Rådgivning skaber værdi i byfornyelsen

Én af de erfaringer, vi har gjort os igennem årene er, at byggeteknisk rådgivning er et centralt element i "den gode byfornyelsesproces".

Det handler på den ene side om, hvilken rådgivning du konkret yder bygherre, der ofte ved meget lidt om byggeri og byggeledelse.

Det handler også om de opgaver, der er obligatoriske, når et byfornyelsesprojekt modtager offentlig støtte og bliver omfattes af BvB's forsikring mod byggeskader.

God rådgivning

Få overblik over, hvordan du yder bygherre god byggeteknisk rådgivning, når I sammen skal gennemføre et byfornyelsesprojekt.

Byggeteknisk rådgivning

Kvalitetssikring er obligatorisk

Alle byfornyelsesprojekter, der er omfattet af BvB's forsikring, skal kvalitetssikres. Læs mere her.

Kvalitetssikring er ejendommens patientjournal