Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Det er en krav, at alle byfornyelsesprojekter, der er omfattet af BvB's forsikring, skal kvalitetssikres.

Der er metodefrihed hvad angår selve udformningen af kvalitetssikringen. Alligevel er det afgørende, at det af materialet tydeligt fremgår, hvilke beslutninger, der er foretaget undervejs – fx for valg og ændringer af løsninger og materialer – og hvordan du som rådgiver har udført løbende kontrol og tilsyn med byggeriet.

Som rådgiver på en byfornyelsesprojekt er det dit ansvar at sikre tilstrækkelig dokumentation af det samlede projekt. Når byfornyelsen er afsluttet, skal du sende en digital kopi af alt projektmateriale og kvalitetssikringsmateriale til det eftersynsfirma, der udfører BvB's 1-års eftersyn. Eftersynsfirmaet vil senere sende materialet videre til os, så vi kan opbevare det i forsikringsperioden.

 

Vedledning i udarbejdelse af kvalitetssikringsmateriale
Som en hjælp har vi udviklet en metode til, hvordan du samler og ajourfører kvalitetssikringsmaterialet løbende gennem en byggeproces.

Hovedprincippet i metoden er, at kun relevant materiale gemmes, og at det udarbejdes efter en fast systematik. Systematikken er opbygget efter en såkaldt logbog, der føres igennem hele forløbet.

Logbogen består af tre dele:

• 3 logbogs-dokumenter, som er dynamiske dokumenter, der skal ajourføres løbende gennem hele byfornyelsesprocessen.
• 5 projekt-dokumenter, som skal isættes logbogen undervejs.
• 7 projekt-bilag, som skal vedlægges logbogen.

Hent vejledning til logbogsføring her.

 

Drift- og vedligeholdelsesplan
For at sikre, at byfornyelse forbliver en langsigtet investering, skal ejendommen vedligeholdes. Når byggesagen er slut, skal bygherre derfor udarbejde en drift- og vedligeholdelsesplan for ejendommen. Som rådgiver kan du med fordel bistå bygherren med denne opgave.

Hent vejledning i udarbejdelse af driftsplan her.Senest ændret den: 10-05-2019 14:12
new bg
Ny Kongensgade 15  /  1472 København K  /  Tlf: 82 32 24 00  /  bvb@bvb.dk
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 82 32 24 00
bvb@bvb.dk