Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​Byfornyelsesprojekter skal udføres i henhold til bygningsreglementet og det alment tekniske fælleseje.

Som rådgiver er det vigtigt, at du holder dig opdateret og ajour med den nyeste viden – erfaringer, procedurer og teknikker – og i øvrigt er særlig opmærksom på den del af det alment tekniske fælleseje, der er relevant indenfor renovering og byfornyelse.

Vi giver dig et uddrag af det alment tekniske fælleseje, som vi typisk anvender i forbindelse med vores 1- og 5-års eftersyn:

Bygningsreglementet

BYG-ERFA blade

SBi-anvisninger

SBi-anvisning 204, Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger

SBi-anvisning 221, Efterisolering af etageboliger

SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger

SBi-anvisning 226, Tagboliger – Byggeteknik

SBI-anvisning 227, Korrosion i VVS-installationer

SBi-anvisning 252, Vådrum

SBi-anvisning 273, Tage

BvB's Gode Tage tegninger

DUKO - Dampspærre- og undertagsklassifikationsordning

Træinformation

Træ 65, Taglægter

Træ 67, Undertage

Træ 71, Brandsikre bygningsdele

Træ 74, Træterrasser samt tagterrasser

Træ 75, Træspær

Slots- og Kulturstyrelsen

Informationsblade om vedligehold og istandsættelse af fredede og bevarigsværdige bygninger

Center for Bygningsbevaring

DBI - Dansk Brand- og sikringseteknisk Institut

Vejledning nr. 31, Brandtætninger

Vejledning nr. 36, Undertage – sikring mod brandspredning

Gode & brandsikre tage

Dansk Byggeri

Kalk- og Teglværksforeningen

Tegl 36, oplægning af tegltage

Mur- og tagdetaljer

Murerhåndbogen

Tækkelauget - Veludført stråtag 2019


Senest ændret den: 10-07-2019 11:06
new bg
Ny Kongensgade 15  /  1472 København K  /  Tlf: 82 32 24 00  /  bvb@bvb.dk
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 82 32 24 00
bvb@bvb.dk