Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Når BvB har fået besked om, at byfornyelsessagen er afleveret, og vi har modtaget en kopi af afleveringsprotokol(ler), gennemfører vi BvB's såkaldte 1-års eftersyn af byfornyelsen. Eftersynet udføres som en stikprøvekontrol, hvor vi kigger efter synlige svigt og byggeskader i de bygningsdele, der er blevet byfornyet.

Når vi har gennemført eftersynet, sender vi en eftersynsrapport og sammenfatning til bygherre og til den kommune, der har givet tilskud til byfornyelsen. I sammenfatningen opsummerer vi, hvad vi har set, og den kan derfor indeholde vigtige oplysninger om svigt og byggeskader, der kræver bygherrens opmærksomhed.

For udvalgte ejendomme gennemfører vi desuden BvB's såkaldte 5-års eftersyn på udvalgte bygningsdele umiddelbart inden udløbet af den femårige garantiperiode.

 

BvB's eftersyn erstatter ikke ejers 1-års- og 5-årsgennemgang
BvB's eftersyn erstatter ikke den obligatoriske 1-års- og 5-årsgennemgang, som ejer skal afholde med byggesagens parter. Vores eftersyn og afrapportering er udelukkende en uvildig vurdering af arbejdet, der giver bygherre vished om eventuelle problematikker inden gennemgangene.

 

BvB's eftersyn er gratis for ejer
Bygherren skal ikke betale for, at vi gennemfører eftersynene. Vi afholder alle omkostninger til eftersynsfirmaer og eventuel bistand fra håndværkere, inkl. retableringer efter hultagninger m.v.

Du kan læse mere om bygherrens ansvar i forbindelse med 1-års eftersyn og 5-års eftersyn her.Senest ændret den: 10-05-2019 14:11
new bg
Ny Kongensgade 15  /  1472 København K  /  Tlf: 82 32 24 00  /  bvb@bvb.dk
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 82 32 24 00
bvb@bvb.dk