Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

I BvB arbejder vi hele tiden målrettet på at udvikle forpligtende samarbejdsrelationer med relevante specialister, organisationer og institutioner.

Vi ser nemlig et stort potentiale i at integrere kompetencer og ideer, så vi sammen kan udvikle og formidle viden, der skaber merværdi til et fælles bedste.

BvB's Tænketank
Med ambitionen om at skabe involverende samarbejdsrelationer etablerede BvB i slutningen af 2014 en tænketank. I tænketanken sidder forskellige aktører fra uddannelsesinstitutionerne i det bebyggede miljø, der sammen skal hjælpe med at prioritere og udvikle vores byggetekniske udviklingsarbejde og formidlingsindsats. På nuværende tidspunkt er aktører fra Syddansk Erhvervsskole, Herningsholm Erhvervsskole og Københavns Erhvervsakademi repræsenteret i tænketanken.

BYG-ERFA
BvB er repræsenteret i BYG-ERFAs bestyrelse såvel som fondens teknikergruppe, der står for kvalitetssikringen af byggetekniske erfaringsblade. BYG-ERFA-bladene formidler erfaringer om byggetekniske problemstillinger og giver viden om, hvordan man retter op og afhjælper, hvor det er gået galt.

www.bygerfa.dk

DUKO – Dampspærre- og undertagsklassifikationsordning

Sammen med Dansk Byggeri og Byggeskadefonden for det støttede nybyggeri har BvB stiftet DUKO. DUKO er en uvildig klassifikationsordning for undertagsprodukter og dampspærresystemer, hvis overordnede formål er at hjælpe bygherrer, rådgivere og udførende med foretage det korrekte produktvalg. BvB er både repræsenteret i DUKOs bestyrelse og i teknikergruppen.

www.duko.dk

GI – Grundejernes Investeringsfond

GI arbejder for, at private udlejningsejendomme løbende vedligeholdes og udvikles til bedre boliger. Som et vigtigt led i dette arbejde, yder GI bl.a. støtte til nytænkende projekter, der bidrager til at sikre bygningernes værdi og skabe bedre livsvilkår og muligheder. BvB samarbejder løbende med GI om forskellige udviklingsinitiativer vedrørende bygningsrenovering, der netop tjener dette formål.

www.gi.dk

SBi - Statens Byggeforskningsinstitut

BvB indgår løbende i forskellige projektsammenhænge med SBi, og SBis anvisninger bygger blandt andet på de projekter, vi laver sammen.

www.sbi.dk

De byggetekniske uddannelsesinstitutioner

BvB er løbende i dialog med byggeriets uddannelsesinstitutioner om, hvordan vi med vores store byggetekniske viden bedst muligt kan understøtte undervisningen af kommende håndværkere.
Senest ændret den: 01-07-2019 12:20
new bg
Ny Kongensgade 15  /  1472 København K  /  Tlf: 82 32 24 00  /  bvb@bvb.dk
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 82 32 24 00
bvb@bvb.dk