Organisation

BvB beskæftiger i alt 8 medarbejdere inkl. ledelsen.

Vi har til huse i samme bygning som Grundejernes Investeringsfond (GI), der også fungerer som sekretariat for BvB. Vi har desuden fælles administrerende direktør med GI.

Direktion

Lars Axelsen, adm. direktør, cand.polit
Paw Engsbye Rasmussen, vicedirektør, advokat

Bestyrelse

Advokat Jens Anker Hansen, Formand
Ejendom Danmark

Direktør Claus S. Højte
Lejernes Landsorganisation

Direktør Jan Hansen
Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Afdelingsleder Åse Nielsen
Kommunernes Landsforening

Enhedschef Jan Salling Kristensen
Københavns og Frederiksberg kommuner

Revision

Ernst & Young P/S
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ole Hedemann, statsaut. revisor
Anne Tønsberg, statsaut. revisor

Se nøgletal for vores regnskab i vores årsberetning.
Kontakt os, hvis du ønsker det samlede regnskab tilsendt.