Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Formålet med BvB's persondatapolitik er at forklare, hvem vi er, hvilke oplysninger vi behandler om dig – og med hvilket formål vi behandler disse.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, BvB
Ny Kongensgade 15
1472 København K
CVR-nr. 15115505
E-mail: bvb@bvb.dk
Tlf.: 82 32 24 00

BvB's databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Juridisk chef i Grundejernes Investeringsfond, GI Marianne Mosbæk
E-mail: mam@gi.dk
Tlf.: 82 32 23 11                 

 

Formålet med BvB's registrering af oplysninger

BvB modtager og behandler oplysninger med blandt andet følgende formål:

 • gennemføre BvB's lovpligtige 1- og 5-års eftersyn
 • behandle anmeldte skader omfattet af BvB's dækningsområde
 • opsamle statistiske erfaringer fra eftersyn og skadesager til brug for vores skadeforebyggende formidling via årsberetning, informationsmateriale, kurser og på BvB's hjemmesider

  Hvilke personer behandler vi oplysninger om?
 • nuværende og tidligere ejere af ejendomme omfattet af reglerne om BvB
 • navn og kontaktoplysninger på beboere, der oplyser om svigt og skader i deres bolig ved eftersynene
 • ejere og medarbejdere af/i eftersynsfirmaer, der gennemfører eftersyn for BvB
 • rådgivere og entreprenører, der gennemfører ombygning af ejendomme omfattet af reglerne om BvB
 • rådgivere og entreprenører, der udbedrer anerkendte byggeskader
 • advokater, revisorer, administratorer, forretningsfører, byfornyelsesselskaber
   
  Hvilke oplysninger behandler vi?
 • stilling, navn, adresse, telefonnummer, evt. e-mailadresse
 • bygningsejers cpr. nr.
 • en række oplysninger om ejendommen, herunder adresse, BBR-registreringer og matrikeloplysninger
 • regnskabsoplysninger vedrørende ombygningen, bidrag til BvB, eftersynshonorar, honorar for udbedring af byggeskader m.v.
 • resultaterne af de gennemførte eftersyn og de behandlede skadesager

   
  Vi kan videregive de registrerede oplysninger (med undtagelse af ejers cpr.nr.) til:
 • den kommune, som ejendommen ligger i og eventuelle andre myndigheder, der har krav på at få oplysninger fra BvB
 • personer, der efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven har krav på aktindsigt

   
  De personer, vi behandler personoplysninger om, har som udgangspunkt:
 • ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der behandles om vedkommende
 • ret til at få kopi af personoplysningerne om vedkommende i et almindeligt læsbart format
 • ret til at tilbagekalde et samtykke, hvis en behandling er baseret på et samtykke
 • ret til at modsætte sig behandlingen af personoplysningerne om vedkommende og få behandlingen af disse begrænset
 • ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen

Hvis du ønsker at bruge disse rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Hvornår sletter BvB oplysningerne?

Personoplysninger slettes, når personen ikke længere har tilknytning til en byfornyelsessag.

Klage

Hvis du har indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Senest ændret den: 01-07-2019 12:18
new bg
Ny Kongensgade 15  /  1472 København K  /  Tlf: 82 32 24 00  /  bvb@bvb.dk
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 82 32 24 00
bvb@bvb.dk