Love og regler

Byfornyelsestilskud efter 1. januar 2004

Ejendomme, der er besluttet byfornyet med offentligt tilskud efter 1. januar 2004, er omfattet af de nyeste regler om byfornyelse og boligudbedring:

Byfornyelsestilskud fra 1. januar 1998 til 31. december 2003

Da BvB forsikrer byfornyelsesprojekter indtil 20 år efter færdiggørelsen af byfornyelsesarbejdet, behandler vi sager, der er omfattet af ældre regelsæt.

For ejendomme, der er besluttet byfornyet med offentligt tilskud fra 1. januar 1998 til 31. december 2003 er følgende regler om byfornyelse og boligudbedring gældende:

Byggeskader behandles efter den nyeste bekendtgørelse om skadedækning
Bemærk at BvB's sager om skadedækning bliver behandlet efter den nyeste bekendtgørelse om skadedækning m.v. fra BvB.