Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

BvB er en selvejende fond, der forsikrer den offenlige investering i byfornyelsesprojekter. Vores virksomhed er reguleret af bestemmelserne i kapitel 7 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Byfornyelsestilskud EFTER 1. januar 2004
Ejendomme, der er besluttet byfornyet med offentligt tilskud efter 1. januar 2004, er omfattet af de nyeste regler om byfornyelse og boligudbedring:

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016

Førregistrering
Bekendtgørelse nr. 156 af 15. marts 2004

Kvalitetssikring
Bekendtgørelse nr. 773 af 27. juni 2011

Bygningsdrift
Bekendtgørelse nr. 157 af 15. marts 2004

Eftersyn
Bekendtgørelse nr. 155 af 15. marts 2004

Skadedækning
Bekendtgørelse nr. 741 af 27. juni 2011


Byfornyelsestilskud fra 1. januar 1998 til 31. december 2003
Da BvBs forsikrer byfornyelsesprojekter indtil 20 år efter færdiggørelsen af byfornyelsesarbejdet, behandler vi sager, der er omfattet af ældre regelsæt.

For ejendomme, der er besluttet byfornyet med offentligt tilskud fra 1. januar 1998 til 31. december 2003 er følgende regler om byfornyelse og boligudbedring gældende:

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april 2003

Førregistrering
Bekendtgørelse nr. 1024 af 17. december 1997
Vejledning nr. 132 af 27. juli 2000

Kvalitetssikring
Cirkulære 166 af 12. november 1986
Vejledning 4024 af 31. december 1986
Bekendtgørelse nr. 202 af 23. marts 2000
Vejledning nr. 11986 om kvalitetssikring i byggeriet, maj 2001

Bygningsdrift
Bekendtgørelse nr. 1025 af 17. december 1997

Eftersyn
Bekendtgørelse nr. 1023 af 17. december 1997
Vejledning nr. 131 af 27. juli 2000

Skadedækning
Bekendtgørelse nr. 1026 af 17. december 1997


Byfornyelsestilskud FØR 1. januar 1998
For ejendomme, der er besluttet byfornyet med offentligt tilskud før 1. januar 1998 er følgende regler om byfornyelse og boligudbedring gældende:

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 820 af 15. september 1994

Førregistrering
Bekendtgørelse nr. 483 af 25. juni 1990
Vejledning nr. 126 af 26. juni 1990

Kvalitetssikring
Cirkulære 166 af 12. november 1986
Vejledning 4024 af 31. december 1986
Cirkulære nr. 120 af 26. juni 1990
Vejledning nr. 125 af 26. juni 1990

Bygningsdrift
Bekendtgørelse nr. 778 af 22. september 1993

Eftersyn
Bekendtgørelse nr. 56 af 23. januar 1995
Bekendtgørelse nr. 1121 af 13. december 1996

Skadedækning
Bekendtgørelse nr. 231 af 26. april 1993


Byggeskader behandles efter den nyeste bekendtgørelse om skadedækning
Bemærk at BvB's sager om skadedækning bliver behandlet efter den nyeste bekendtgørelse om skadedækning m.v. fra BvB:

Skadedækning
Bekendtgørelse nr. 741 af 27. juni 2011


Du kan læse mere om Lov om bygningsfornyelse på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.Senest ændret den: 12-06-2017 16:42
new bg
Ny Kongensgade 15  /  1472 København K  /  Tlf: 82 32 24 00  /  bvb@bvb.dk
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 82 32 24 00
bvb@bvb.dk