Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

BvB blev etableret i 1990 efter en lovændring i byfornyelsesloven, der skulle dæmme op for en årrække med en hel del store og dyre byggeskader. Ved blandt andet at gøre det til et lovkrav, at alle offentligt støttede byfornyelsesprojekter skulle kvalitetssikres, var formålet at reducere antallet af svigt og skader.

 

BvB som kvalitetssikringsinstans
BvB blev som statsreguleret og uvildig fond oprettet for at sikre kvaliteten af byfornyelsesarbejderne. Kort sagt fik vi til opgave at foretage eftersyn og yde støtte til udbedring af byggeskader. Senere blev vores arbejdsområde udvidet til at omfatte aktiviteter, der har til formål at fremme kvalitet og effektivitet i bygningsfornyelsen.

 

Vi laver eftersyn og håndterer byggeskader
Den skadeforebyggende indsats har BvB først og fremmest udført ved at foretage mere end 4.000 eftersyn og gennemgå over 55.000 bygningsdele. Observationerne fra eftersynene om aktuelle eller potentielle svigt og skader har vi formidlet til vores kunder – de respektive ejere – som herefter har fået rådgiver og entreprenør til at foretage de fornødne udbedringer. På dén måde har vi været med til at sikre de offentligt støttede værdier og givet ejerne god mulighed for selv at værne om disse.

Det har dog ikke været muligt at afdække alle potentielle svigt og skader ved vores eftersyn eller ved ejernes egne 1- og 5-års gennemgange, og gennem tiden har BvB derfor måttet bekoste udbedringen af henved 130 anerkendte skadesager til et samlet beløb af i alt ca. 83 mio. kr frem til 2015.

 

Vi udvikler og formidler byggteknisk viden
BvB's eftersyn og skadeudbedring har ikke alene skabt værdi for vores kunder. Sagerne har også givet vores teknikere en omfangsrig viden, der har skabt et godt grundlag for at kvaliteten øge mængden og kvaliteten af det byggetekniske fælleseje. Og i sidste ende forbedre mulighederne for at forebygge og reducere byggeskader.

Med dette for øje har BvB gennem årene prioriteret det byggetekniske udviklings- og formidlingsarbejde. Vores indsats på området har blandt andet afstedkommet en lang række nyttige publikationer med råd og vejledninger om gennemprøvede og sikre byggetekniske løsninger med lang levetid.

Udviklingen af videnportalerne Gode tage og Gode vådrum er eksempler på, at vi har givet vores indvundne viden og erfaringer videre til hele det bebyggede miljø. Portalerne formidler en nuanceret og rigt illustreret byggeteknisk viden, som erhvervsskolerne blandt andre anvender i uddannelsen af nye håndværkere. I dag er de tilgængelige på vores byggetekniske vidensite www.godbyggeteknik.dk.

Gennem vores aktive deltagelse i BYG-ERFA's og DUKO's udviklings- og formidlingarbejdet har vi også medvirket til at højne den faglige standard i det byggebranchen, ligesom vi har udviklet en ny let vådrumsløsning i erkendelse af, at ikke alle ældre ejendomme kan bære den traditionelle tunge vådrumsløsning.

 

Vores viden forebygger skader
Og vi tror på, at formidlingen af vores viden, erfaringer og anbefalinger har medvirket til det markante fald i antallet af svigt og skader. Ved de første eftersyn i perioden 1995-1998 kunne vi konstatere svigt i ca. 40 % af sagerne og dækningsberettigede skader i 5-6 % af sagerne. Sidenhen er tallene faldet betydeligt til ca. 15 % svigt og 0-1 % skader ved udgangen af 2015.

 

BvB og fremtiden
BvB vil fortsat have fokus på at afdække flest mulige svigt og skader ved at lave eftersyn og tage bedst muligt hånd om de byggeskader, der ikke kan undgås. Vi vil også med ufor-mindsket engagement yde et vægtigt bidrag til, at byggeriets parter rustes endnu bedre til at foreta-ge en god og langtidsholdbar bygningsrenovering.

Et vigtigt skridt i dén retning tog vi i efteråret 2014 med etableringen af BvB's Tænketank. I tænketanken sidder nogle af de toneangivende aktører fra det byggetekniske uddannelsesmiljø, der sammen skal medvirke til at sætte retningen for vores fremtidige udviklingsarbejde og formidlingsindsats.Senest ændret den: 12-06-2017 16:29
new bg
Ny Kongensgade 15  /  1472 København K  /  Tlf: 82 32 24 00  /  bvb@bvb.dk
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 82 32 24 00
bvb@bvb.dk