Om os

BvB byfornyelse

Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB) er en uvildig fond. Vi blev oprettet i 1990 medfør af Byfornyelsesloven, og siden da har vi forsikret de ejendomme, der er blevet renoveret med offentlig byfornyelsesstøtte. Vores primære opgave er at medvirke til at nedbringe det høje antal svigt og skader i bygningsfornyelsen og sikre både den offentlige og private investering i renoveringsprojekterne.

Fokus på Bæredygtig renovering - og byggeri

Vores mærkesag har altid været at skabe bæredygtige og langtidsholdbare renoveringsløsninger, hvor ansvarlig omgang med ressourcerne er i højsædet, og hvor ejendommens levetid fremtidssikres, så vi i Danmark bevarer en bæredygtig ældre ejendomsmasse. Og bæredygtighed i et BvB-perspektiv går kort og godt ud på at udføre de rigtige ting, på den rigtige måde – første gang!

Uvildig videnformidling til og med branchen

Gennem årene har vi gennemført eftersyn af 4.600 renoveringsprojekter – overvejende ældre etageejendomme, der er blevet opgraderet og energioptimeret gennem forskellige tiltag. BvB har herigennem opbygget en stor indsigt i og erfaring med materialer, løsninger, svigt og skader. Den viden har vi løbende bearbejdet og givet tilbage til branchen gennem kontinuerlige formidlingsaktiviteter, både i eget regi og i samarbejde med andre vidensinstitutioner i branchen.