Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
  Se eksempler på ejendomme der er blevet byfornyet, og læs en kort tekst om, hvad der er blevet renoveret.


  Kullinggade 6A, 5700 Svendborg

  Bygningsdele der var i ringe stand, er udskiftet med nye. Dette betyder, at en meget stor andel af den eksisterende bygning er erstattet af nye bygningsdele. Ejendommen er gennemgribende renoveret, med nyt bindingsværk, nye tavl, nyt tegltag og nye installationer.
  Der er desuden etableret nyt syldstensfundament under bygningen, hvilket i praksis har betydet, at bygningen har været nedtaget og genopsat. De støttede arbejder omfatter bygningsdelene, Tag, Facader, Vinduer og Døre, samt hævning af fundamenter.  Livjægergade 33, København 

  Nyt mansardtag (skifertag inkl. nyt fast undertag).
  Tagpap på københavnertag. Eftergang af brandkamme.
  Udskiftning af tagrender og ventilationshætter.
  Nye tagvinduer. Eftergang af skorstene, udskiftning/behandling af rådne spær. Eftergang af facader, gesimsbånd og spejle.
  Udskiftning af vinduer på gade og gårdfacaden, eftergang af sålbænke.
  Udskiftning af bagtrappedøre. Efterisolering af etageadskillelse mellem kælder og stue, samt mellem 4. sal og loftrum. Etablering af sensorstyret LED lys på loftrum.  Tartinisvej 30, København

  Tag:
  Isolering med Isocell papirisolering i 400 mm tykkelse, vandret på alle loftsrum (tidligere uisolerede), hævede gangbroer samt nye isolerede loftslemme fra trapperum til loftsrum.
  Isolering med Isocell papirisolering af skrå tagflade i ca. 200 mm tykkelse, fra vandret loftrum og ned til tagfod.
  Facader:
  Hulrumsisolering med Isocell papirisolering af øverste 1 meter af den murede facade.
  Etageadskillelser:
  Isolering af alle etageadskillelser med Isocell papirisolering, med tykkelse mellem ca. 200-300 mm - afhængig af etageadskillelsens konstruktion.
  Indblæses udefra hvor muligt, ellers indefra i lejligheder.
  Vandinstallationer:
  Isolering af alle nye brugsvandsrør i kælder.  Brogade 17, Nibe

  Bygningen er generelt totalrenoveret.
  Bygningen er med eksisterende isolerede fuldmurede ydervægge som er repareret,
  ommuret, omfuget og isoleret i nødvendigt omfang.
  Ny isoleret tagkonstruktion med tegltag og undertag, eksisterende spærkonstruktion
  er bevaret.
  Eksisterende bjælkelag i etagedæk er bevaret og suppleret med nye stål C-profiler og
  ny etagedæk opbygning.
  Nye udvendige træ-vinduer og døre.
  Alle installationer er udskiftet til nye herunder el, vvs og ventilation mv.  Ørnevej 76 m.fl., København

  Tag: Udskiftning af tegltag og etablering af undertag.
  Kælder: Kældertrapper er renoveret og værn er udskiftet.
  Facader: Gård og gadefacade er renoveret.
  Vinduer: Alle vinduer og altandørpartier er udskiftet.
  Døre: De udvendige døre er udskiftet.
  Porte: port gennemgang er renoveret.
  Vandinstallationer: Der et monteret forbrugsmåler ved alle tappesteder.
  Ventilation: Eksisterende ventilation er udbedret og isoleret.
  Elinstallation: lysarmaturer er udskiftet i loftrum.
  Øvrige ombygningsarbejder: Rådskader er udbedret.  Havnegade 7, Hals

  Bygningen er generelt totalrenoveret. I forbindelse med renoveringen er der indvendigt udført nye isolerede forsatsvægge.
  Ny muret gesims og ny isoleret tagkonstruktion mv.
  Eksisterende bjælkelag i etagedæk er bevaret og suppleret med nye bjælker og ny etagedæk opbygning.
  Nye udvendige vinduer og døre. Facademurværk er omfuget.
  Alle installationer er udskiftet til nye herunder el, vvs og ventilation mv.  Langgade 3, Nykøbing F

  Udskiftning af vingetagsten mod gade inkl. fast undertag.
  Renovering af kviste mod gade.
  Udskiftning af tagpapdækning mod gård.
  Efterisolering af tagkonstruktionen herunder kviste.
  Nye tagrende og nedløb i zink.
  Istandsættelse af gadefacade.
  Udskiftning af vinduer til nye i træ på 1. og 2. sal, dog er enkelte af nyere dato bevaret.
  Udskiftning af terrasse- og opgangsdøre til nye i træ.
  Istandsættelse af 2 hovedtrapper, alle overflader.
  Istandsættelse af portgennemgang herunder filtsning af vægge.
  Etageadskillelse på 1. og 2.sal, nye trægulve herunder opretning/brand/lyd.  Hørsholmsgade 14, København

  Ejendommens vinduer er udskiftet til nye med koblede rammer fra Obbekjær, eksisterende kalfatringsfuger er skiftet til nye mørtelfuger, revner i sålbænke er udbedret, fuger i murværk er partielt udskiftet, ejendommens skorstene er eftergået og eksisterende facadedøre er malerbehandlet.  Gasvej 6, Horsens

  Ejendommen har gennemgået en gennemgribende renovering og istandsættelse.
  Der er udført ny tagbelægning, undertag og efterisolering. Nye ovenlysvinduer.
  Tagterrasse repareret.
  Facader er istandsat og ændret. Gavl er efterisoleret.
  Der er monteret nye vinduer og altandøre. Yderdøre er dels istandsat og dels udskiftet.
  Der er opsat nye altaner.
  Der er udført ombygning og renovering af boligerne i stuen, 1., 2. og 3. sal.
  De eksisterende minimale toiletter er udvidet ved inddragelse af nedlagt bagtrappe og er nyindrettede med bad.
  Køkkener er ændret og istandsat med nyt inventar m.v.
  Der er udført ændringer i de eksisterende rumforbindelser.
  Der er udført nye tekniske installationer for ny bad og køkkener m.v.
  Hejrevej 17 m.fl., København

  Udskiftning af tag på forhus, isolering af fundament, udskiftning af vinduer og døre, efterisolering mm.
  Vognmandsmarken 26 m.fl., København

  Bl.a. udskiftning af tag, renovering af kældertrapper, renovering af port, kloak og ventilation samt solcelleanlæg på tag.
  Henrik Rungs Gade 8, København

  Renovering af tag, delvis udskiftning af tagbeklædning, taghætter
  Renovering af kælder med omfangsdræn
  Renovering af facader med afrensning og eftergang af facade
  Malerbehandling af vinduer inkl. Istandsættelse
  Udskiftning af cirkulationspumper
  Teknisk isolering af varmeanlæg
  Reparation af kloak iht. tv inspektion
  Etablering af højvandslukke  Straussvej 31, København

  Tag, facader, vinduer, etageadskillelser, varmeanlæg og efterisolering af brystninger.


  Husumgade 15, København

  Byggesagen omhandler tagrenovering, afrensning af facade, udskiftning af vinduer, isolering af etagedæk, isolering af varmtvandsbeholder, udskiftning af kloaksystem i gård og nye loftsamaturer.
  Kjærstrupvej 60-64, Valby

  Byggesagen omhandler bl.a. :

  Udskiftning af defekte tagsten, partiel understrygning og reparation af skorsten.
  Nye zinktagrender og tagnedløb.
  Udvendig efterisolering af kælderydervægge.
  Pudsreparation af gesimser, sokkel og indfatninger ved døre og vinduer. Maling af gesimser, sokkel og indfatninger.
  Maling af udvendige døre.
  Indvendige arbejder.
  Irlandsvej 64, 2300 København S

  Byggesagen omfatter efterisolering af 7 fritstående gavle med 100 mm mineraluld afsluttet med puds og maling. Vinduerne i gavlene fremrykkes med nye lysninger og vinduesplader.

  16 hovedøre til trappeopgange og 8 kælderdøre udskiftes til nye energioptimerede døre.  Uglevej 17, København NV

  Byggesagen omfatter:

  Byggesagen omfatter indblæsning af granulat mod loft samt isolering af etageadskillelse mod kælder.

  Der er etableret ny egen varmecentral og eksisterende 1 streganlæg er udskiftet til nyt 2 strenganlæg.

  Varmerer efterisoleret og cirkulationspumpe er udskiftet.

  I kælderen er der udskiftet elinstallationer i forbindelse med efterisolering af etageadskillelse. Vinduesbrystninger er efterisoleret, hvor det er muligt.


  Fyensgade 4, 8700 Horsens

  Byggesagen omfatter:

  Totalrenovering af ejendommen med nyt tag, nye vinduer, nye køkkener og badeværelser samt nye el- og VVS-installationer.
  Den frie gavl er efterisoleret og der er nye altaner til alle lejligheder.  Gammeltoftsgade 22, 1355 København K

  Byggesagen omfatter:

  Byggesagen omfatter udskiftning af tagdækning m.m., efterisolering af rør i varmecentralen, mindre murreparationer på gård- og gadefacade inkl. Murede sålbænke. Alle facadevinduer er malet på udvendig side samt alle yderdøre opgang- og kælderdøre.
  Der er etableret 2 stk. baderum i nr. 24 st. tv. og 1. th.  Nattergalevej 22, 2400 København NV

  Byggesagen omfatter:

  Renovering af tag og tagoverflader, inkl. indvendige arbejder.
  Udskiftning af overflader, genopretning af tagkonstruktion og brandkamme.
  Indvendige arbejder inkl. isolering, dampspærre, gips m.m.
  Efterisolering af etageadskillelse, tagkonstruktion og spidsloft.  Senest ændret den: 04-12-2017 08:07
  new bg
  Ny Kongensgade 15  /  1472 København K  /  Tlf: 82 32 24 00  /  bvb@bvb.dk
  Ny Kongensgade 15
  1472 København K
  Tlf: 82 32 24 00
  bvb@bvb.dk