BvB’s klimakatalog - en brugbar håndsrækning til klimaet

Opfyldelsen af de meget ambitiøse klimamål inden 2030, som stort set alle Folketingets partier nu bakker op om, kræver, at der meget snart igangsættes initiativer, der i væsentlig grad formår at nedbringe CO2-udledningen. Og her er det mest oplagte initiativ at energirenovere vores ejendomme, for de repræsenterer nemlig hele 40% af det samlede årlige energiforbrug.

BvB’s klimakatalog - en brugbar håndsrækning til klimaet

Potentialet for CO2-reduktion i ejendomssegmentet er stort, og mulighederne er mange - men der er brug for en prioriteret indsats med fokus på de holdbare løsninger. Der er brug for at forsikre og formidle viden om disse, og i dén kontekst har BvB megen ekspertise at byde ind med.

BvB har tænkt i bæredygtighed lige fra starten

BvB er en uvildig og uafhængig byggeskadefond, der i henved 30 år har holdt hånden under den ældre ejendomsmasse i Danmark. Vi forsikrer de ejendomme, der modtager offentlig støtte til byfornyelse. Vi kigger de færdige renoveringsprojekter grundigt efter i sømmene og påtaler svigt og skader, og vi sørger for at udbedre de skader, der måtte opstå.

Men det er imidlertid ikke kun myndigheder og ejere, der nyder godt af vores indsats. Gennem alle år har vi systematisk indsamlet og bearbejdet empiri fra vores eftersyn og skadesager samt herigennem udviklet en omfattende og nuanceret viden om bygningsrenovering. Den viden har vi i skadeforebyggelsesøjemed formidlet til de tekniske uddannelsesinstitutioner, rådgivere og entreprenører. Omdrejningspunktet i dén formidlingsindsats har altid været bæredygtighed, og det betyder kort og godt, at vi ansporer til, at man udfører de rigtige ting, på den rigtige måde – første gang!

Byfornyelse og renovering i et klimaperspektiv

Vores mærkesag er således at fremme bæredygtigheden ved ansvarlig omgang med de dyrebare og knappe ressourcer, når vi renoverer. Vi ser en direkte forbindelse mellem byfornyelsen, vores forsikringsprodukt og viden om de rigtige løsninger og realiseringen af målet om at reducere ejendommenes klimaaftryk. Det aftryksnedsættende po-tentiale er stort, idet der i dag stadig er ca. 30.000 etageejendomme i Danmark fra før 1960, der har energimærkningen ”D” eller derunder (Energistyrelsens energimærkningsskala). Hvordan vi kan energiforbedre disse, giver vi relevante bud på i BvB’s klimakatalog.

Inspiration til en nødvendig og indbringende indsats

Med klimakataloget ønsker vi at inspirere og motivere både politikere, ejendomsbesiddere, rådgivere og entreprenører til at komme i gang med at realisere de mange energibesparende gevinster. Og hvordan den opgave gribes an, giver vi i kataloget meget håndgribelige bud på. Med udgangspunkt i et konkret eksempel viser vi således flere mulige renoveringstiltag og effekten af disse.

Vicedirektør i BvB, Paw Engsbye Rasmussen ser gode muligheder for, at BvB kan være med til at bane vejen for en betryggende realisering af indsatsen med at energieffektivisere ejendomsmassen.

”Hvis der skrues op for byfornyelsen med henblik på at støtte de mange mulige energirenoveringsprojekter, er vi i BvB klar til at gribe dem. Og det vil sige at tjekke kvaliteten og forsikre dem samt opsamle og formidle viden om de bedste og mest effektive løsninger. Det er ægte bæredygtighed.”

Læs BvB's klimakatalog

Her kan du downloade og læse BvB's klimakatalog, der beskriver de klimamæssige potentialer ved renovering af den ældre, eksisterende boligmasse i Danmark.

BvB's klimakatalog