Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
  Søren er oprindelig uddannet murer og har i flere år haft egen virksomhed. I dag læser han til bygningskonstruktør og har netop afsluttet sit praktikophold hos BvB. Få et indblik i Sørens tanker om sin tid i os, sin uddannelse, fremtid og bachelorprojekt.


  Hvorfor valgte du at læse til bygningskonstruktør?

  Jeg trængte til at prøve noget nyt. Jeg er oprindeligt uddannet murer og har haft egen virksomhed i nogle år. Men livet som selvstændig er hårdt og der skal lægges mange timer og ressourcer i at få det til at køre rundt. Samtidig er jeg far til tre.

  Jeg overvejede kortvarigt, om byggebranchen overhovedet var den rigtige branche for mig i fremtiden, men jeg fandt hurtigt ud af, at jeg brænder for ”det gode byggeri”. Det er bare nogle gange ret frustrerende, at der er så mange gode tanker om, hvordan byg-geriet kan gøres bedre, når der stadig foregår noget helt andet ude på den anden side af væggen – ude på byggepladserne.

  Hvad har din baggrund som selvstændig murer givet dig?

  Det har helt klart givet mig mange gode erfaringer, at jeg har været selvstændig og skullet tage stilling til mange ting, som en ”almindelig” svend normalt ikke skal i sit job. På studiet kan jeg godt mærke, at jeg har en ballast med mig, fordi jeg har været ude i ”det virkelige liv” og prøvet tingene af. På grund af mine egne oplevelser er jeg ikke bange for at stille spørgsmål, sige fra, lave fejl osv.

  Jeg også lært, at det kan være godt, at man som håndværker forholder sig en smule kritisk overfor rådgivers beslutninger engang imellem. For rådgiver ved jo ikke nødvendigvis lige så mget om murerhåndværket end en murer gør – formentlig. Altså fagfagligt har håndværkeren størst viden, men desværre bliver håndværkeren oftest ikke inddraget eller spiller ikke sig selv på banen. Nu er jeg derfor mere opmærksom på de roller, der er, og hvilken rolle jeg selv indtager.

  Hvad har du beskæftiget dig med under praktikken i BvB, og hvad har du fået ud af praktikopholdet?

  Jeg har været meget involveret i tilblivelsen af tegningsmateriale på Gode Vådrum, hvor jeg blandt andet har tegnet i Revit. Jeg har også været med på eftersyn og udarbejdet eftersynsrapport.

  På et tidspunkt var jeg med en af BvB’s teknikere på 5-års eftersyn af en byfornyet ejendom, hvor der var mange svigt og skader. F.eks. var der monteret facadeplader som regnskærm, hvor mellemrummene mellem pladerne var for smalle. Det betød, at der blev dannet vandfilm, som blev presset ind i konstruktionen. Det var 2 millimeter fuge, der gjorde hele forskellen. Ude på pladsen, under udførelsen, kunne man nok godt have tænkt: ”Det går nok”. Så det er en øjenåbner at få efter-perspektivet. At det altså ER vigtigt at være præcis. Man taler meget om drift og vedligehold, men det er ikke nødvendigvis indarbejdet i rådgiveres og håndværkeres måde at arbejde på. Jeg er sikker på, at jeg kan bruge det i mit fremtidige job som byggeleder, konsulent eller lignende.

  Det har været lærerigt at være i maskinrummet på den erfaringsbaserede og praktiske del af det almene tekniske fælleseje, som BvB er bidragsyder til. BvB laver ikke bare teoretisk forskning. De omsætter erfaringer til konkrete værktøjer, altså gør én klogere og i stand til at gøre tingene mere rigtigt. Pragmatikken passer godt ind i min egen tankegang. Det har været fedt at være en del af alle diskussionerne men også frustrerende nogle gange. For hvorfor kan man ikke bare tage en hurtig beslutning og så prøve det af? Men jeg kan jo godt se, at vi først skal være helt sikre på, at det er en gennemtænkt og gennemprøvet løsning, før vi melder noget ud.

  Hvad vil du gerne bidrage med til branchen, når du er færdiguddannet?

  Jeg vil gerne forsøge at påvirke den måde, der projekteres og bygges på med en mere pragmatisk tankegang. Løsninger på udfordringer og problemer skal altså rent faktisk kunne bruges til noget. Her hos BvB er jeg blandt andet med til at udvikle tegningsmateriale på Gode Vådrum (som forventes færdige ultimo 2019, red.). I den forbindelse har vi bl.a. andet diskuteret problematikken omkring trenden med at bruge store fliser selvom det almene tekniske fælleseje anbefaler små. Min umiddelbare holdning er, at det er bedst at lave tegninger på det, der højst sandsynligt vil blive udført i virkeligheden, f.eks. hvad angår tilskæringer, forsænkninger m.m.

  Det samme gælder for eksempel spørgsmålet om kvalitetssikring. Man skal ikke lave KS-standarder for standardernes skyld. Hvis man som udførende eller projekterende alligevel ikke ved, hvad der præcist skal KS’es, så kan vi have brugt nok så mange fine ord på at beskrive overordnede mål og processer. Jeg håber, at dér hvor jeg engang kommer til at arbejde efter studiet, der vil de tænke, at Søren, han har i hvert fald tilført en eller anden form for pragmatisk tilgang.

  Hvad skal dit bachelorprojekt handle om?

  Jeg er meget inspireret af BvB’s projekt om helhedslæring og visionen om at styrke erhvervsskolelevernes evne til at samarbejde og forstå hinandens fag og faglige udfordringer. Jeg har derfor besluttet, at mit bachelorprojekt skal tage udgangspunkt i helhedstanken.

  Helt konkret ønsker jeg at bringe det vertikale lag (håndværkere/rådgiver/bygherre) og det horisontale lag (de forskellige håndværksfag) sammen om at gennemføre et byggeprojekt i mini-skala. Jeg er ved at få et samarbejde i stand med en teknisk skole, der skal ”levere” de udførende, og konstruktørstuderende fra UCL skal agere bygge/entrepriseledere.

  På bygningskonstruktørstudiet er der nemlig mest fokus på projekteringsdelen. Men jeg vil gerne have, at hele processen, lige fra projektering, til hovedprojekt, udbud og udførelse, kommer i spil. Jeg håber, at jeg med projektet kan sætte særligt fokus på udførelsesfasen, så den også kan blive prøvet ”gratis” af, inden man er uddannet og det bliver alvor ude på pladsen.

  Og så vil jeg gerne sætte samarbejde på tværs af fag og kompetencer på dagsordenen. Jeg håber, der bliver skabt nogle relationer, som de studerende kan tage med sig ud i virkeligheden. Det kunne selvfølgelig også være fedt, hvis jeg med mit bachelorprojekt kunne inspirere andre skoler til at have mere fokus på praksis og tværfaglighed.
  Senest ændret den: 20-06-2019 14:20
  new bg
  Ny Kongensgade 15  /  1472 København K  /  Tlf: 82 32 24 00  /  bvb@bvb.dk
  Ny Kongensgade 15
  1472 København K
  Tlf: 82 32 24 00
  bvb@bvb.dk