Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Når et byfornyelsesprojekt er færdigt, gennemfører vi altid eftersyn af de byfornyede bygningsdele.

Det første eftersyn foretages umiddelbart efter afleveringen, og det andet eftersyn gennemføres på udvalgte ejendomme og bygningsdele umiddelbart inden bygherrens obligatoriske 5-årsgennemgang med byggesagens parter.

 

Vores eftersyn er et kvalitetssikringsinstrument
Formålet med eftersynene er at gøre bygherre opmærksom på eventuelle synlige problematikker, der skal tages hånd om, så de ikke udvikler sig til omfattende byggeskader. Kort sagt kvalitetssikrer vi det udførte arbejde.

Når vi har foretaget eftersyn, udarbejder vi altid en eftersynsrapport og en sammenfatning, der sendes til bygherren og til jer som den støttetildelende kommune. Hvis vi har fundet forhold, der kræver bygherres opmærksomhed og opfølgning, fremgår det af sammenfatningen.

BvB's eftersyn skal udelukkende ses som et supplement og en hjælp til bygherre, og de erstatter derfor ikke vedkommendes egen obligatoriske 1-års- og 5-årsgennemgang med byggesagens parter.

Læs mere om BvB's eftersyn her.Senest ændret den: 12-06-2017 11:30
new bg
Ny Kongensgade 15  /  1472 København K  /  Tlf: 82 32 24 00  /  bvb@bvb.dk
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 82 32 24 00
bvb@bvb.dk