Om forsikringen

Renovering af ejendom og stillads opsat

BvB er en selvejende institution. Vi blev oprettet i 1990 i forbindelse med at kvalitetssikringen blev obligatorisk i byfornyelsen.

Vi forsikrer byfornyelsesprojekter, der har modtaget offenligt tilskud iht. Lov om byfornyelse og udvikling af byer efter 1. juli 1990.

Vores dækningsområde er beskrevet nærmere i Byfornyelseslovens Kapitel 7 § 53.

Hvornår bliver et byfornyelsesprojekt omfattet af BvB’s dækning?

Et byfornyelsesprojekt bliver omfattet af BvB’s dækning, når:

  • der er ydet offentlig støtte til byfornyelsen, og
  • byfornyelsen gennemføres efter reglerne om kvalitetssikring

En byfornyelsessag skal som hovedregel gennemføres efter reglerne om kvalitetssikring, når den samlede ombygningsudgift overstiger 600.000-700.00 kr. ekskl. moms.

Hvem beslutter, om et byfornyelsesprojekt skal omfattes?

Det er jer som kommune, der vurderer, om et byfornyelsesprojekt opfylder kriterierne for BvB's dækning og træffer den endelige beslutning om, hvorvidt sagen skal omfattes.

Hvem finansierer BvB’s forsikringsdækning?

Når I som kommune giver tilskud til et byfornyelsesprojekt, indbetaler I et bidrag til BvB på 1,5 % af den samlede ombygningsudgift.

1 % af beløbet hensætter vi i en pulje til at gennemføre eftersyn af den omfattede ejendom, og 0,5 % hensætter vi i en pulje til at dække udbedring af byggeskader, der måtte opstå.

Hvad dækker BvB’s forsikring?

BvB’s dækker omkostninger til udbedring af byggeskader, der er opstået i de byfornyede bygningsdele efter byfornyelsen. Forsikringen dækker i 20 år fra afleveringsdatoen.

Med i forsikringen hører et til to obligatoriske eftersyn, som vi udfører, når byfornyelsesprojektet er færdigt. Det første eftersyn foretages umiddelbart efter afleveringen, og det andet eftersyn gennemføres på udvalgte ejendomme og bygningsdele umiddelbart inden bygherrens obligatoriske 5-årsgennemgang med byggesagens parter.

Formålet med eftersynene er at gøre bygherre opmærksom på eventuelle synlige problematikker, der skal tages hånd om, så de ikke udvikler sig til omfattende byggeskader.