Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

De ansvarlige for byggeskaden kan nægte at deltage i udbedringen, når sagen er forældet.

Der er tre regler om forældelse af ansvar. Bemærk, at de tre forskellige forældelsesfrister kan løbe samtidig. Kun den ene af reglerne vil i praksis afgøre, hvornår et krav er forældet.

 

Byggeansvar – 5 år
Rådgivere, entreprenører og leverandører kan normalt kun gøres ansvarlige for svigt og skader i 5 år efter, at byfornyelsen af din ejendom er blevet afsluttet. Herefter betragtes deres ansvar som ophørt eller forældet.

Hvis du reklamerer over en svigt og byggeskade inden for ansvarsperioden, afbrydes forældelsen imidlertid.

 

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) – 3 år og 10 år
Efter denne lov forældes ansvaret 3 år efter det tidspunkt, hvor du som ejer fik eller burde have fået kendskab til et svigt eller en byggeskade.

Forældelsen afbrydes imidlertid ved, at du som ejer anlægger sag ved domstol eller voldgiftsret, ved anmodning om (udenretligt) syn og skøn, eller ved, at den ansvarlige erkender sit ansvar. Parterne kan eventuelt indgå en suspensionsaftale, som betyder, at den ansvarlige giver afkald på at påstå, at sagen er forældet.

Ansvaret forældes dog senest 10 år efter, at den ansvarspådragende fejl blev begået, uanset om du som ejer ikke kendte eller burde kende fejlen. Også ved den 10-årige forældelse afbrydes forældelsen ved at anlægge sag ved domstol eller ved voldgiftsret eller ved, at den ansvarlige anerkender sit ansvar.

 

Passivitet
Som ejer udviser du passivitet, hvis du fx gennem nogen tid har været klar over, at modparten kan være ansvarlig for svigt og skader, uden at du har gjort modparten opmærksom på det, eller hvis du ikke følger op på dine sendte reklamationer. Hvis BvB har påpeget de pågældende svigt og skader i eftersynsrapporten eller sammenfatningen fra BvB's 1-års eftersyn, kan du som ejer ikke vente med at reklamere til der har været afholdt 5-årsgennemgang. Så så fald kan du risikere at forsikringen ikke dækker, fordi du har udvist passivitet.Senest ændret den: 12-06-2017 15:52
new bg
Ny Kongensgade 15  /  1472 København K  /  Tlf: 82 32 24 00  /  bvb@bvb.dk
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 82 32 24 00
bvb@bvb.dk