Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

En byggeskade skal anmeldes ved at udfylde og sendes os skemaet Anmeldelse af byggeskade

Du skal sende alle relevante oplysninger og bilag vedrørende byggeskaden sammen med anmeldelsesskemaet. På den måde kan vi hurtigere begynde at behandle anmeldelsen.

Relevante bilag er eksempelvis:

  • Reklamationsbreve til de ansvarlige rådgivere, entreprenører og leverandører
  • Breve med reaktioner/svar fra de ansvarlige
  • Billeder af byggeskaden
  • Eventuelle beskrivelser eller rapporter om skaden fra teknisk rådgiver eller håndværker
Inden du sender skadeanmeldelsen til os, an befaler vi, at du læser vejledningen Byggeskader.

Behandling af skadeanmeldelsen

Når BvB har modtaget skadeanmeldelsen og alt relevant materiale, kan det være nødvendigt at besigtige eller undersøge ejendommen. Derefter gennemgår BvB's jurister og teknikere materialet og beslutter, om den anmeldte byggeskade er dækningsberettiget og i hvilke omfang. Du kan som ejer få dækket op til 95 % af udgiften til udbedringen af byggeskaden. Det resterende beløb, skal du som ejer selv afholde som en selvrisiko.

Regres – syn og skøn – voldgift
Når BvB anerkender at dække skaden, vurderer vi, om det er muligt og hensigtsmæssigt at gøre ansvar gældende over for rådgiveren, entreprenørerne eller andre (regres). Vurderer vi, at det er muligt at gøre ansvar gældende, kontakter BvB de(n) pågældende for at opnå en mindelighedsløsning – det vil sige at svigt og skader bliver udbedret af den eller de pågældende. Er det ikke muligt, vil BvB typisk lade gennemføre et syn og skøn og eventuelt anlægge en sag for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Vælger vi at gennemføre en regressag, afventer udbedringen til, at sagen er afsluttet.

Udbedring
Oftest vil BvB gennemføre udbedringen. Inden vi igangsætter udbedringen af byggeskaden, skal du som ejer stille en garanti for den del af udbedringen, du selv skal betale. Vi kan dække op til 95 % af udbedringsudgifterne.

Derefter kontakter BvB en teknisk rådgiver – en arkitekt, ingeniør eller lignende – for at få udarbejdet et udbedringsprojekt. Når du har godkendt projektet, afholdes der licitation og udbedringen gennemføres herefter.

Når udbedringen er afsluttet, og vi har modtaget byggeregnskab fra rådgiveren, udarbejder vi en opgørelse over hele byggeskadesagen til dig.

Klageadgang
Vores afgørelse kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed eller klageorgan. Uenighed mellem dig og BvB om dækning kan indbringes for domstolene eller for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.Senest ændret den: 09-05-2019 14:24
new bg
Ny Kongensgade 15  /  1472 København K  /  Tlf: 82 32 24 00  /  bvb@bvb.dk
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 82 32 24 00
bvb@bvb.dk