Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Byggeskader kan anmeldes til BvB indtil 20 år efter den dato, hvor byggeriet er afleveret. Ved byggeskader forstås i generelle termer brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse af bygningen, som er opstået i forbindelse med byfornyelsen. Men BvB dækker ikke automatisk alle byggeskader.  

Læs mere i vores vejledning Byggeskader.

 

De første 5 år er det byggesagens parter, der skal udbedre byggeskaden
Inden for de første fem år efter byggeriets afslutning er det din rådgiver og/eller entreprenør, der skal sørge for at bringe konstaterede svigt og skader i orden. Som ejer skal du derfor først forsøge at få byggeskaden udbedret af den eller de ansvarlige for byggeskaden, og du skal sørge for, at udbedringen sker efter de anvisninger, der gælder for god byggeskik.

Læs mere om, hvordan du skal reklamere her.

 

BvB kan dække op til 95 % af byggeskadens omkostninger
Hvis det ikke lykkes at opnå en aftale om udbedring med de ansvarlige, kan byggeskaden anmeldes til os. Det skal ske så hurtigt som muligt. Hvis byggeskaden er dækningsberettiget, kan du få dækket op til 95 % af udbedringsomkostningerne.

Vi dækker ikke udgifter til udbedringsarbejde, der er igangsat før, vi har anerkendt at dække byggeskaden. Der kan dog være situationer, hvor du er nødt til at handle her og nu (uopsættelig afhjælpning) og derfor ikke kan vente på vores afgørelse. Det kan fx være, hvis der umiddelbart er stor risiko for personer eller for bygningen. I sådanne tilfælde skal du straks underrette os om, at du agter at foretage uopsættelige afhjælpningsarbejder.

Hvis du har en byggeskade, skal du læse mere i vores vejledning Byggeskader og kontakte os.Senest ændret den: 12-06-2017 15:50
new bg
Ny Kongensgade 15  /  1472 København K  /  Tlf: 82 32 24 00  /  bvb@bvb.dk
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 82 32 24 00
bvb@bvb.dk