Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Det har stor betydning for resten af byfornyelsesprocessen, at projektet kommer godt fra start. En grundig planlægning er derfor ikke at overse. Nedenfor giver vi dig en række konkrete råd til, hvilke indledende manøvre der er gode at foretage før byfornyelsen.

 

Kend kommunens ansøgningsprocedure
Det er de enkelte kommuner, der forvalter byfornyelseordningen. Når du skal have byfornyet din ejendom, bør du som det første sætte dig godt ind i ansøgningsproces og ansøgningskrav hos den kommune, du søger om byfornyelsestilskud hos.

 

Søg byggeteknisk rådgivning
Det er vigtigt, at du søger professionel byggeteknisk rådgivning allerede fra den indledende planlægning- og ansøgningsfase.

Den byggetekniske rådgiver er i kraft af sine kompetencer inden for projektering og byggeledelse en værdifuld ressource i forhold til at sikre en god byfornyelsesproces såvel som et godt resultat.

Rådgiveren skal bl.a. hjælpe dig med at udarbejde et projekt, en grundig førregistrering af ejendommen og en korrekt ansøgning til kommunen.

Læs mere om byggeteknisk rådgivning her.

 

Få udarbejdet en grundig førregistrering
Det er vigtigt, at du som ejer får lavet en grundig registrering af ejedommens tilstand forud for byfornyelsen. Den såkaldte førregistrering beskriver de enkelte bygningsdeles tilstand og hvilke forbedringer, der søges om tilskud til.

Det er et krav, at førregistreringen skal udarbejdes af en sagkyndig, der har byggeteknisk sagkundskab og erfaring fra byggepraksis. Når du indgår en aftale med en byggeteknisk rådgiver om bistand i byfornyelsesprocessen, kan vedkommende derfor med fordel varetage denne opgave.

En grundig førregistrering har stor betydning for forløbet af resten af projektet. Jo bedre registreringen beskriver og dokumenterer de faktiske forhold før byfornyelsen, jo mindre er sandsynligheden for, at der gøres negative fund undervejs, som kræver projektændringer og forsinkelser i udførelsen af byggeriet.

 

Hav fokus på totaløkonomien
Som forsikringsselskab er der vores erfaring, at billigt købt kan blive en dyr fornøjelse i det lange løb. Mange af de problemer og byggeskader, vi ser i dag, kunne have været undgået eller stærkt reduceret, hvis der allerede i udarbejdelsen af projektet var valgt mere robuste materialer og løsninger.

Du bør derfor overveje materialevalg og kvalitet nøje, når du beslutter dig for at gennemføre en byfornyelse, og når du godkender projektet, som din rådgiver har udarbejdet.

Sørg for at din rådgiver holder kvaliteten høj, og brug gerne vedkommende til at beregne den samlede driftøkonomi i projektet – inden I beslutter jer for en løsning. Eksempelvis kan et nyt vådrum med høj anskaffelsespris have længere levetid og færre vedligeholdelsesudgifter end et vådrum med en lav anskaffelsesværdi.

Læs mere i Billigt kan blive dyrtSenest ændret den: 12-06-2017 15:32
new bg
Ny Kongensgade 15  /  1472 København K  /  Tlf: 82 32 24 00  /  bvb@bvb.dk
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 82 32 24 00
bvb@bvb.dk