Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Når byfornyelsen er gennemført, skal der afholdes en såkaldt afleveringsforretning.

Ved afleveringsforretningen mødes du med entreprenør og rådgiver for at gennemgå byggeriet og nå til enighed om, hvorvidt arbejdet er færdigt – eller om der stadig er mangler.

Er arbejdet udført efter aftalen, underskriver alle parter en afleveringsprotokol. Af afleveringsprotokollen fremgår datoen for afleveringen og dermed den dato, hvorfra du som ejer har overtaget ansvaret for byggeriet. Det betyder, at entreprenørs og rådgivers ansvarsperiode løber 5 år fra denne dato, ligesom at BvB's forsikringsdækning gælder i 20 år herfra.

 

Giv os besked om afleveringen, så vi kan planlægge vores eftersyn
Når afleveringsforretningen er gennemført, skal vi planlægge og gennemføre vores eftersyn. Du skal derfor for sende følgende materiale:

  • Kopi af underskrevet afleveringsprotokol
    Send en kopi af afleveringsprotokollen og eventuelle mangellister til os senest én måned efter afleveringsforretningen. Download en skabelon til en afleveringsprotokol, som du er velkommen til at benytte.
  • BvB's skema 2
    Udfyld BvB's skema 2 og send det til eftersynsfirmaet sammen med det samlede projeket- og kvalitetssikringsmateriale. Vi giver dig information om vores eftersyn og eftersynsfirmaet, når vi har modtaget en kopi af afleveringsprotokollen. Download BvB's skema 2.

Læs mere om BvB's eftersyn her.

Læs mere om projektet- og kvalitetssikringsmateriale her.

 

Vedligehold din ejendom!
En forudsætning for at modtage byfornyelsestilskud af kommunen er bl.a., at du udarbejder en drift- og vedligeholdelsesplan for din byfornyede ejendom. Læs mere om, hvordan en drift- og vedligeholdelsesplan udarbejdes i Erhvervs- og Boligstyrelsens vejledning.

Hos BvB oplever vi fra tid til anden, at byggeskader på byfornede ejendomme opstår som et resultat af manglende vedligehold. Som en hjælp til at sikre, at byfornyelsen bliver en langsigtet og holdbar investering, har vi udarbejdet en vejledning til, hvordan du kan holde øje med og holde din ejendom.Senest ændret den: 12-06-2017 15:45
new bg
Ny Kongensgade 15  /  1472 København K  /  Tlf: 82 32 24 00  /  bvb@bvb.dk
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 82 32 24 00
bvb@bvb.dk