Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vi foretager vores 1-års eftersyn af din ejendom 4-6 måneder efter, at renoveringen af din ejendom er afleveret.

På baggrund af BvB's 1-års eftersyn udarbejder vi en eftersynsrapport og en sammenfatning med anvisninger til, hvordan du som ejer skal håndtere eventuelle konstaterede svigt og byggeskader. Læs mere her.

 

Processen for BvB's 1-års eftersyn:

  1. BvB sender vi dig information om det forestående eftersyn og kontaktoplsyninger på det firma, der skal foretage eftersynet.
  2. Eftersynsfirmaet kontakter dig, så I kan aftale nærmere om eftersynet, der gennemføres.
  3. Du – eller din rådgiver – skal sende en digital kopi af projekt- og kvalitetssikringsmateriale. Materialet danner baggrund for firmaets eftersyn og BvB's vurdering af det udførte arbejde.
  4. Når eftersynet er gennemført, sender eftersynsfirmaet kvalitetssikringsmaterialet videre til BvB, hvor det bliver arkiveret.
  5. Du modtager eftersynsrapport og sammenfatning fra BvB. Vær opmærksom på forhold, som kræver din stillingtagen.

BvB's 1-års eftersyn skal være afsluttet og rapport og sammenfatning sendt til dig senest otte måneder efter, at byfornyelsen er afsluttet. Det skal vi, så du kan nå at gøre eventuelle krav gældende over for rådgiver og/eller entreprenør inden den obligatoriske 1-årsgennemgang, hvor garantistillelsen nedskrives til 10 % af aftalesummen.

Læs mere om BvB's eftersyn i folderen 1-års eftersyn.Senest ændret den: 12-06-2017 15:48
new bg
Ny Kongensgade 15  /  1472 København K  /  Tlf: 82 32 24 00  /  bvb@bvb.dk
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 82 32 24 00
bvb@bvb.dk