Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Når byggesagen er afsluttet, gennemfører vi, som dit forsikringsselskab, et såkaldt 1-års eftersyn af byfornyelsen. Vi gennemfører BvB's 1-års eftersyn 4-6 måneder efter, at byggeriet er færdigt.

For udvalgte ejendomme kommer vi igen og gennemfører BvB’s 5-års eftersyn ca. 4 ½ år efter, at byfornyelsen er færdig.

BvB's eftersyn er en faglig og uvildig vudering

Vores eftersyn udføres som stikprøvekontrol, hvor vi kigger efter synlige svigt og byggeskader i de bygningsdele, der er blevet byfornyet. Eftersynene giver dig en faglig og uvildig vurdering af det udførte arbejde.

Læs altid vores eftersynsrapport og sammenfatning

Når vi har gennemført et eftersyn, sender vi en eftersynsrapport og en sammenfatning til dig som ejer og til den kommune, der har givet tilskud til byfornyelsen. Hvis vi finder forhold, som du skal få byggesagens parter til at udbedre eller ordne, vil det fremgå af sammenfatningen. Læs derfor materialet grundigt igennem – og følg anvisningerne, hvis du vil sikre dig, at din forsikring hos os fortsat gælder.

Husk, at det som ejer er dit ansvar at reklamere til byggesagens parter over svigt og skader, som BvB har konstateret ved eftersynet.

Få gode råd til, hvordan du reklamerer

BvB's eftersyn erstatter ikke din egen gennemgang
BvB's 1-års eftersyn og 5-års eftersyn erstatter IKKE den obligatoriske 1-års og 5-årsgennemgang med byggesagens parter, du som ejer er forpligtet til at gennemføre (ifølge aftalegrundlaget AB92, der typisk indgåes ifm. en byggesag). Vores eftersyn udføres udelukkende for at vurdere kvaliteten af det udførte arbejde og for at kunne stille dig eventuel dækning ved en opstået byggeskade.

Omkostningsfrie eftersyn
Du skal ikke betale for BvB's eftersyn. Vi afholder alle omkostninger til eftersynsfirmaer. I de få tilfælde, hvor vi skønner det nødvendigt at åbne op til konstruktionen for at danne os et overblik, dækker vi også udgifter til hultagninger, retableringer og eventuel håndværkerbistand.

Læs mere om BvB's 1-års eftersyn

Læs mere om BvB's 5-års eftersyn

Senest ændret den: 09-05-2019 13:40
new bg
Ny Kongensgade 15  /  1472 København K  /  Tlf: 82 32 24 00  /  bvb@bvb.dk
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 82 32 24 00
bvb@bvb.dk