Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Når byggesagen er afsluttet, gennemfører vi, som dit forsikringsselskab, et såkaldt 1-års eftersyn af byfornyelsen.

BvB's 1-års eftersyn bliver gennemført 4-6 måneder efter, at byggeriet er afleveret, og for udvalgte ejendomme kommer vi igen og gennemfører et såkaldt 5-års eftersyn.


BvB's eftersyn er en faglig og uvildig vudering
Vores eftersyn udføres som stikprøvekontrol, hvor vi kigger efter synlige svigt og byggeskader i de bygningsdele, der er blevet byfornyet. Eftersynene giver dig en faglig og uvildig vurdering af det udførte arbejde.

 

Læs altid vores eftersynsrapport og sammenfatning
Når vi har gennemført et eftersyn, sender vi en eftersynsrapport og en sammenfatning til dig som ejer og til den kommune, der har givet tilskud til byfornyelsen. Hvis vi finder forhold, du bør være opmærksom på at få byggesagens parter til at udbedre eller ordne, vil det fremgå af sammenfatningen. Læs derfor materialet grundigt igennem – og følg anvisningerne, hvis du vil sikre dig, at din forsikring hos os fortsat gælder.

Læs mere om, hvad du som ejer skal være opmærksom på her.

 

BvB's eftersyn erstatter ikke din egen gennemgang
BvB's eftersyn (1-års- og 5-års eftersyn) erstatter IKKE den obligatoriske 1-års og 5-årsgennemgang med byggesagens parter, du som ejer er forpligtet til at genemføre (ifølge aftalegrundlaget AB92, der typisk indgåes ifm. en byggesag). Vores eftersyn udføres udelukkende for at vurdere kvaliteten af det udførte arbejde og for at kunne stille dig eventuel dækning ved en opstået byggeskade.

 

Omkostningsfrie eftersyn
Du skal ikke betale for BvB's eftersyn. Vi afholder alle omkostninger til eftersynsfirmaer. I de få tilfælde, hvor vi skønner det nødvendigt at åbne op til konstruktionen for at danne os et overblik, dækker vi også udgifter til hultagninger, retableringer og eventuel håndværkerbistand.

Inden for de første fem år efter byggesagens afslutning er det rådgiver og/eller entreprenør der skal sørge for at bringe konstaterede svigt og skader i orden. Efter de fem år er det BvB, der dækker op til 95 % af udgifterne til udbedring af opståede byggeskader.

Læs mere om byggeskader her.Senest ændret den: 12-06-2017 15:47
new bg
Ny Kongensgade 15  /  1472 København K  /  Tlf: 82 32 24 00  /  bvb@bvb.dk
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 82 32 24 00
bvb@bvb.dk