Om forsikringen

Tagrenovering med tagoverdækning

Vi forsikrer ejendomme, der har modtaget offentlig støtte til at blive byfornyet. Har du ansøgt kommunen om et økonomisk tilskud til at gennemføre et byfornyelsesprojekt - og har kommunen godkendt ansøgningen - så kan ejendommen være omfattet af BvB's 20-årige forsikring mod byggeskader. Det giver de dig nærmere besked om.

20 års forsikring mod byggeskader

BvB’s forsikring dækker i 20 år fra den dato, byfornyelsen er færdig, og du kan gøre brug af den, hvis der senere hen skulle opstå en byggeskade, der skyldes byfornyelsesarbejderne.

Vi dækker op til 95 % af byggeskadens omkostninger

De første 5 år er det entreprenøren og/eller rådgiveren på projektet, der skal udbedre svigt og skader som følge af byfornyelsen. Derefter er det BvB, der dækker op til 95 % af skadeomkostningerne, hvis  skaden er dækningsberettiget.

Vi laver ét til to uvildige eftersyn

Med i forsikringen hører ét til to uvildige eftersyn, som vi gennemfører, når byfornyelsen er færdig. Det gør vi for at give dig en faglig og uvildig vurdering af arbejdets kvalitet og anvisninger til, hvordan eventuelle svigt skal håndteres for at undgå skader.

Kommunen betaler forsikringspræmien

Forsikringspræmien er et engangsbeløb (1,5% af den samlede ombygningsudgift), som kommunen regner ind i byggesagens økonomi og betaler til os, når byfornyelsesprojektet er afsluttet. Der er derfor ikke en meromkostning forbundet med forsikringen for dit vedkommende.