Grundfugt i ældre ejendomme

Gammelt murvæk med fugt

Der kan være flere årsager til, hvorfor man som ejendomsejer ønsker at få bugt med opstigende grundfugt. Den vigtigste årsag er dog at forhindre eller dæmme op for, at ejendommens træetagebjælker bliver opfugtet via det tilstødende fugtige murværk. Hvis ikke den opstigende grundfugt standses, er der nemlig stor risiko for, at råd- og svampeskader kan udvikle sig i konstruktionen.

En anden årsag til fugtstandsning, kan være et ønske om at bevare eller ændre anvendelsesmulighederne for ejendommens kælder, fx til virksomhed eller opbevaring, hvor behovet for en mere tør kælder, fri for pudsafskalninger og misfarvninger, er stort. Her kan løsningen være at få etableret både en lodret og vandret fugtspærre.