Gode Tage

Gode Tage illustration

Skal du projektere et tagrenoveringsprojekt? 

Så start planlægningen med at orientere dig i de tag-tegninger og byggetekniske videoer, som vi her stiller gratis til rådighed. 

Med tegningsmaterialet, det består af i alt 108 tegninger fordelt på 15 undergrupper til fri download, får du nemt et overblik over projektet og få tænkt alle byggetekniske aspekter igennem tidligt i processen og i god tid inden udbud. 

I vores byggetekniske videoer kan du uddybet nogle af de væsentlige brandsikrings- og lufttæthedsmæssige aspekter, der skal tages højde for i projekteringen af 'den gode tagrenovering'.