Hjem

Nyheder

Sæt helhedslæring på skemaet

Sammen med erhvervsskolerne har BvB udviklet et undervisningsforløb, der styrker elevernes tværfaglighed og samarbejde. Vi giver dig viden og inspiration til undervisningsforløb i helhedsforståelse.

Elever får vejledning af lærer
oktober 2019

Hej Rådgiver!

Brug vores tag-tegninger næste gang, du skal projektere en tagrenovering. Vi stiller dem gratis til rådighed, og de er en hjælp til at få tænkt alle aspekter igennem tidligt i processen.

Tag-tegning

Brug systemprodukter

Se med her og bliv klogere på, hvorfor vi i vores Gode Tage-tegninger anbefaler, at man som rådgiver og udførende anvender systemprodukter, når langvarig og lufttæt tagkonstruktion skal sikres.


BvB fusionerer med Byggeskadefonden 1. januar 2021. Vi kan kontaktes på tlf. 33 76 20 00 / eller på bsf@bsf.dk.
30 års erfaring
Gode Tage
Med BvB's tegningsmateriale og videoer bliver det lettere at projektere en god tagrenovering
Gode Vådrum
BvB's videnportal Gode Vådrum er netop blevet renoveret. Find det nye tegningsmateriale her
God Byggeteknik
Få opdateret din byggetekniske viden om opstigende grundfugt, følgeskader og afhjælpning