Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vi skal efter persondataloven oplyse dig om, hvem vi er, hvilke oplysninger vi behandler om dig, og med hvilket formål vi behandler oplysningerne.


Formålet med at anvende de registrerede personoplysninger

BvB modtager og behandler oplysninger med blandt andet følgende formål:

 • gennemføre BvBs lovpligtige 1- og 5-års eftersyn
 • behandle anmeldte skader omfattet af BvB's dækningsområde
 • opsamle statistiske erfaringer fra eftersyn og skadesager til brug for formidling via årsberetning, informationsmateriale, kurser og på BvB's hjemmesider.

  Hvilke personer behandler BvB oplysninger om?
  Vi behandler oplysninger om følgende personer:
 • nuværende og tidligere ejere af ejendomme omfattet af reglerne om BvB
 • lejere, der oplyser om svigt og skader i deres bolig ved eftersynene
 • ejere af eftersynsfirmaer, der gennemfører eftersyn for BvB
 • rådgivere og entreprenører, der gennemfører ombygning af ejendomme omfattet af reglerne om BvB
 • rådgivere og entreprenører, der udbedrer anerkendte byggeskader
 • advokater, revisorer, administratorer, forretningsfører, byfornyelsesselskaber

  Hvilke oplysninger behandler BvB?
  Vi behandler følgende typer af personoplysninger:
 • stilling, navn, adresse, telefonnummer, evt. faxnummer og e-mailadresse
 • en række oplysninger om ejendommen, herunder adresse, BBR-registreringer, matrikeloplysninger,
 • regnskabsoplysninger vedrørende ombygningen, bidrag til BvB, eftersynshonorar, honorar for udbedring af byggeskader m.v.
 • resultaterne af de gennemførte eftersyn og de behandlede skadesager

  Videregivelse af de registrerede oplysninger
  VI kan videregive de registrerede oplysninger til:
 • den kommune, som ejendommen ligger i og eventuelle andre myndigheder, der har krav på at få oplysninger fra BvB
 • personer, der efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven har krav på aktindsigt

  Retten til indsigt i og berigtigelse af registrerede oplysninger
  De personer, som vi har behandlet personoplysninger om, har som udgangspunkt:
 • ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om den pågældende,
 • ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles, og
 • ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen

  Hvis du ønsker at bruge disse rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

  BvB
  Ny Kongensgade 15
  1472 København K
  Telefon 82 32 24 00
  Mail bvb@bvb.dkSenest ændret den: 12-06-2017 16:44
new bg
Ny Kongensgade 15  /  1472 København K  /  Tlf: 82 32 24 00  /  bvb@bvb.dk
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 82 32 24 00
bvb@bvb.dk